TÔN TƯỢNG TRÌ LIÊN QUAN ÂM BỒ TÁT

TÔN TƯỢNG TRÌ LIÊN QUAN ÂM BỒ TÁT

0,0

Mã sản phẩm: 0102GTLQA1

Xuất xứ: Đông Kinh

Chất liệu: Gỗ thếp vàng

Kích thước: 110cm x 50cm x 30cm

còn 3 hàng

TÔN TƯỢNG TRÌ LIÊN QUAN ÂM BỒ TÁT
TÔN TƯỢNG TRÌ LIÊN QUAN ÂM BỒ TÁT

0,0