TRÌ TỤNG VÀ ĐẢNH LỄ 48 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

TRÌ TỤNG VÀ ĐẢNH LỄ 48 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

  • THỜI GIAN:
    • Âm Lịch: Mỗi Tối 15/11/2020 -17/11/2020
    • Dương Lịch: Mỗi Tối 28/12/2020 – 30/12/2020
  • ĐỊA ĐIỂM: Chùa Viên Giác số 193 Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình

Trích dẫn: Đạo Tràng Viên Giác

Trích dẫn: Viên Giác Đạo Tràng

Bài viết liên quan

Trả lời